Inleving en expressie

Werken aan inleving. Hoe doe je dat? Ik doe met wat kleinere koren vaak een kringoefening waarbij ik ze vraag een korte zin met één van de basisemoties bang, boos, blij of bedroefd uit te spreken. In een aantal stappen vraag ik ze de emotie vanuit een klein begin uit te vergroten. Dat valt de meeste mensen nog niet mee!

Sommige mensen vinden het lastig de veelheid en nuances aan emoties die we dagelijks ervaren en terug te brengen tot één van de basisemoties. Toch kan dat voor koren een interessante oefening zijn. Welke basisemoties komen in een lied langs? Vanuit welk gevoel zing je? Ga het gesprek met je koor hier eens over aan, en zie waar je uitkomt. Versimpelen kan soms echt verhelderen!