Privacyverklaring

Deze privacyverklaring geldt voor het bezoeken van mijn website, het gebruik van mijn producten en/of diensten en het lezen en downloaden van mijn content. Maakt u gebruik van mijn producten en/of diensten, dan gebruik ik uw gegevens ook voor andere doeleinden (zoals facturatie). Dit valt onder de overeenkomst die ik sluit met mijn klanten.

 

Mocht u persoonsgegevens met mij delen, dan is het noodzakelijk dat u met deze privacyverklaring akkoord gaat. Hiervoor vraag ik uw expliciete toestemming als u uw persoonsgegevens met ons deelt.

 

Wie ben ik?

 

Ik ben Marijke de Wit. Mijn bedrijf is gevestigd aan de Sumatrastraat 58-3, 1094 NG Amsterdam. Ik ben bereikbaar op werkdagen van 9.00 – 17.00 uur op telefoonnummer (06) 12 367 534 en via het mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Wat doe ik?

Marijke de Wit is koorregisseur en adviseur podiumpresentatie.

Marijke de Wit en persoonsgegevens

Ik verwerk uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van mijn bedrijfs- en marketingactiviteiten. Deze gegevens zijn bijvoorbeeld uw naam, e-mail, telefoonnummer, uw functietitel of de naam van de organisatie waarvoor u werkt. Ik vraag u nooit meer gegevens dan dat ik nodig acht voor mijn bedrijfsactiviteiten (het regisseren van koren en adviseren van koren) en ik vraag u ook nooit om bijzondere persoonsgegevens te delen met mij, in wat voor vorm dan ook.

Verklaring

Ik vind het belangrijk om goed om te gaan met uw persoonsgegevens. Uw persoonlijke gegevens worden door mij dan ook zorgvuldig verwerkt en adequaat beveiligd. Uw persoonsgegevens gebruik ik voor de volgende doeleinden:

 • de werking van mijn website en producten;
 • het verlenen van mijn diensten;
 • factureren van mijn diensten;
 • afhandeling van aanvragen;
 • het treffen van maatregelen om de dienstverlening aan u te verbeteren;
 • het doen van commerciële uitingen;
 • verstrekking van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen.


Eisen

Bij mijn verwerking houd ik mij aan de eisen die de privacywetgeving (de AVG) stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • ik duidelijk vermeld met welke doeleinden ik persoonsgegevens verwerk. Dat doe ik via deze privacyverklaring;
 • ik mijn verzameling van persoonsgegevens beperk tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • ik u eerst vraag om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist. Dit doe ik door uw akkoord te vragen op mijn privacyverklaring voor ik persoonsgegevens van u verwerk;
 • ik passende beveiligingsmaatregelen neem om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eis van partijen die in mijn opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • ik uw recht respecteer om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.


Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van mijn website, producten en/of diensten verkrijg ik bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. De gegevens die ik verzamel kan ik gebruiken voor:

 • u verder (geautomatiseerd en/of commercieel) te contacteren door middel van e-mail, telefoon, post, social media of via mijn website;
 • het personaliseren van mijn communicatie, mijn website en mijn content;
 • interne onderzoeken, klik- en gedragsanalyses van mijn website of door mijn producten beheerde middelen.


Welke gegevens?

Ik gebruik de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • NAW-gegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Functietitel
 • IP-adres


Opt-out van e-mailcommunicatie

Als u iets aanvraagt via mijn website, verstuur ik u e-mails. Dit mailverkeer beperkt zich tot de overeenkomst die wij al dan niet gaan sluiten op het gebied van koorregie. Het kan ook een verwijzing zijn naar waar u het boek koorregie kunt bestellen. Is deze communicatie afgerond van beide kanten, dan ontvangt u geen e-mails meer van mij, maar ik bewaar uw gegevens in mijn mailbox voor het geval de communicatie later hervat wordt en ik kan zien wat onze correspondentie in het verleden behelsde. Ik maak geen actief gebruik van uw gegevens en speel uw gegevens ook niet door aan derden, zonder uw toestemming.

Cookies

Bij het gebruik van mijn website plaats ik cookies. Cookies zorgen ervoor dat mijn website kan werken, dat ik een beter inzicht te krijg in mijn websitebezoekers, zodat ik mijn diensten en communicatie hierop kan afstemmen. Hiervoor verzamel ik onder andere uw IP-adres. Bij het bezoeken van mijn website gaat u akkoord met het plaatsen van cookies. Voor meer informatie over mijn cookies verwijs ik u naar mijn cookiebeleid.

Verstrekking aan derden

Voor het verwerken van uw persoonsgegevens, maak ik gebruik van diensten van derden. Deze derden zijn (mede) gevestigd buiten de EU. Ik heb strikte afspraken en verwerkersovereenkomsten (vanaf 25 mei 2018) afgesloten met hen om de Europese privacyregels na te leven. Dit garandeert de veilige en juiste verwerking van uw gegevens.

Wilt u inzicht hebben met wie ik deze gegevens deel en met welk doel, dan kunt u vanaf 25 mei 2018 hierover een document opvragen. Dit document review ik periodiek en update ik waar nodig.

In geval van een vermoeden van fraude of misbruik kan ik uw persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Ik zal uw gegevens nooit doorverkopen aan derden voor direct marketingcampagnes of andere commerciële zaken.

Vertrouwelijkheid

Werknemers en ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Hiervoor heb ik intern een geheimhoudingsverklaring opgesteld en heb ik verwerkersovereenkomsten opgesteld met partijen met wie ik persoonsgegevens deel.

Beveiliging

Ik neem adequate beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Hierbij worden de laatste technieken gebruikt om de beveiliging te garanderen.

Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang ik nodig acht om mijn bedrijfsactiviteiten uit te voeren. De gegevens worden gewist als ik het verwerken van uw persoonsgegevens niet meer nodig acht of als ik een (rechtsgeldig) verzoek tot het verwijderen van uw gegevens ontvang, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met mijn website of mijn producten zijn verbonden. Ik kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Ik raad u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk help ik u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over mijn privacyverklaring of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met mij opnemen via bovengenoemde gegevens. U kunt mij ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die ik met uw toestemming gebruik, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door mij wil laten beperken.

Identificeren

Om misbruik te voorkomen kan ik u bij een verzoek vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u mij verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Wijzigingen in de privacyverklaring

Ik behoud mij het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient de aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Feedback of vragen?

Heeft u feedback of vragen naar aanleiding van mijn privacyverklaring? Stuur mij dan een e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Ik kom graag met u in contact en ik beantwoord uw vragen graag.

Versie mei 2018