the-long-day-closes2.jpg

Reacties

Karin Wemelsfelder

"Je hebt echt wat toegevoegd en ons een hele leuke en leerzame avond bezorgd!! Ik had 't gevoel dat iedereen op zijn gemak was. Je vraagt niets geks van de mensen en ze waren allemaal vol aandacht."

Evert van Malkenhorst

"Ik vind je een echte prof! Je houdt overzicht, schat de groep in en werk heel efficiënt. Klasse!"

Het kan weer!

Jaaaa! Het kan weer! In een klap was mijn werk weg, toen corona uitbrak. Nu, in de herfst, lijkt het alsof de lente weer aanbreekt. Voorzichtig komen de zangkoren weer uit het donkere afwezig-zijn. De zangkopjes komen boven de grond. Ik heb alweer een paar koren mogen regisseren. TOP! Het is heerlijk om weer te kunnen genieten van zingende mensen. Dus: kom maar op! Ik kom wel langs!

 

samenzang en persoonlijkheid

Je streeft ernaar als dirigent. En als koorzangers: een mooie samenklank. Maar hoe bereik je die? Een dirigent zegt eenvoudigweg: kun je het zo doen als je buurvrouw (buurman)? Stem eens op elkaar af! Kleur samen! En daar begint de pret natuurlijk. Wat doe je dan precies als zanger? 

Lees meer...

beperking als kans

Ieder koor wil graag uitblinken. Of minstens goed voor het voetlicht komen. Zo stond ik laatst voor een koor met veel ouderen die me verwachtingsvol aankeken. In de workshop die ik aan hen zou geven moest ik aan hun vraag voldoen. Ik keek naar de mooie oudere gezichten. Sommige mensen moesten blijven zitten, konden niet goed lopen. 'Oef' dacht ik. 'Wat kan ik van hen vragen?'....

Lees meer...

Inleving en expressie

Werken aan inleving. Hoe doe je dat? Ik doe met wat kleinere koren vaak een kringoefening waarbij ik ze vraag een korte zin met één van de basisemoties bang, boos, blij of bedroefd uit te spreken. In een aantal stappen vraag ik ze de emotie vanuit een klein begin uit te vergroten. Dat valt de meeste mensen nog niet mee!

Lees meer...