Corona én regie!

Tja, regie en Corona, kan dat wel?! Nou nee, eerst niet! Maar na de regen van afzeggingen en een half jaar niet regisseren, druppelt nu het werk weer binnen! Wat fijn! Zo langzamerhand gaan de koren met mij weer zoeken naar wat wél mogelijk is, met inachtneming van de 1,5 meter maatregel en het ventileren van ruimtes. Natuurlijk zijn er beperkingen. Niet zingen in een kluit. Niet naar elkaar toegedraaid van dichtbij zingen. Maar er ís nog veel mogelijk. Oefeningen voor inleving en expressie, je afstemmen op elkaar. De aandacht van het publiek vangen, expressief zijn, het kan altijd en op oneindig veel manieren! Ik heb er weer zin in, LET's GO!

 
 

het Niet-Weten

"Het koor weet niet wat er gaat gebeuren!" zei Sandra van Hoof van Chant'Oers lachend toen ik net was aangekomen in Oerle om een workshop koorregie te geven. Natuurlijk had ik gezegd welke oefeningen ik zou gaan doen. Maar wat dat preciés zou betekenen ...?

Lees meer...

samenzang en persoonlijkheid

Je streeft ernaar als dirigent. En als koorzangers: een mooie samenklank. Maar hoe bereik je die? Een dirigent zegt eenvoudigweg: kun je het zo doen als je buurvrouw (buurman)? Stem eens op elkaar af! Kleur samen! En daar begint de pret natuurlijk. Wat doe je dan precies als zanger? 

Lees meer...

beperking als kans

Ieder koor wil graag uitblinken. Of minstens goed voor het voetlicht komen. Zo stond ik laatst voor een koor met veel ouderen die me verwachtingsvol aankeken. In de workshop die ik aan hen zou geven moest ik aan hun vraag voldoen. Ik keek naar de mooie oudere gezichten. Sommige mensen moesten blijven zitten, konden niet goed lopen. 'Oef' dacht ik. 'Wat kan ik van hen vragen?'....

Lees meer...

Inleving en expressie

Werken aan inleving. Hoe doe je dat? Ik doe met wat kleinere koren vaak een kringoefening waarbij ik ze vraag een korte zin met één van de basisemoties bang, boos, blij of bedroefd uit te spreken. In een aantal stappen vraag ik ze de emotie vanuit een klein begin uit te vergroten. Dat valt de meeste mensen nog niet mee!

Lees meer...