regisseren van een concert

De praktische vraag die koren vaak aan mij stellen: 'hoeveel tijd heb je nodig voor het regisseren van een voorstelling?' Een goede voorbereiding  en organisatie is daarbij al het halve werk! Dus begin met het maken van een draaiboek!

Veel koren vragen me een  voorstelling of concert te regisseren. Een praktische vraag is vaak: hoeveel tijd is daarvoor nodig? Een goede voorbereiding  en organisatie is daarbij al het halve werk! Zijn de koorleden het samen eens over  wat ze willen en kunnen? Wat zijn de ideëen?  Zijn de randvoorwaarden duidelijk, zoals optreedlocatie(s), data, planning van het instuderen van de muziek, al dan niet een
decor? Kortom: een concert begint met het maken van een draaiboek!

 

draaiboekDraaiboek

Ieder koor is anders georganiseerd, maar meestal werken koren met 'commissies' die de taken verdelen die komen kijken bij een concert. Het is raadzaam om je concert te zien als een evenement en hiervoor van begin tot eind een planning te maken, zodat je niets over het hoofd ziet. Vaak genoeg zijn de data van optredens al vroeg vastgelegd, maar verkijkt een koor zich op de tijd die nodig is voor het instuderen van muziek en regie.  

 

Bepaal ook met elkaar wie wat gaat doen, en wie knopen doorhakt. Een kleine slagvaardige concertcommissie werkt erg prettig. Een heldere formulering van de opdracht aan de regisseur die je wilt betrekken bij je concert is hierbij ook belangrijk. Neem ter inspiratie hier eens een kijkje. 


Lees: koorregie voor optredens

--Einde--